Stop Japansk Pileurt
Effektiv bekæmpelse af Japansk- og Kæmpepileurt
Oprindelse og kendetegn
Metoder til bekæmpelse af Japansk pileurt

Vi tilbyder bekæmpelse af Japansk Pileurt og Kæmpepileurt samt rådgivning herom for grundejere og lodsejere, som ønsker at tage hånd om et stigende problem med de invasive pileurter. 
Flere og flere ser nu at man bør tage spredningen afd Japansk pileurt alvorligt, og udenlandske eksperter har kun hovedrysten tilovers for Danmarks generelle afslappede holdning til invasionen af Japansk Pileurt.

Stort problem i UK - et voksende i DK

I Storbritatien har Japansk pileurt været udbredt i længere tid end i Danmark, og derved er problemerne også større. Mange steder har planten fået lov til at spredes og udviklet sig til uoverskuelige bestande og har ført grundejere og udviklere ud i økonomisk ruin.
Der er stort set intet som holder Japansk pileurt tilbage, og linket til videoen her viser hvilke destruktive kræfter denne plante har hvis den ender de forkerte steder. Byggegrunde bliver usælgelige, og ramte bygninger og belægninger omkring bliver ødelagt. 
Følsom natur kvæles og jorden efterlades sort om vinteren, brinker langs vandløb og grøfter eroderer. Planten spreder sig hvor den end er og kvæler alt under sig.
I England bliver grunde med plantebestande kategoriseret som forurenede grunde, og det er med god grund - se selv hvor galt det kan gå i denne BBC udsendelse.

Få styr på Japansk pileurt inden vi får engleske tilstande

Kontakt os for en uforpligtende samtale hvis du har Japansk Pileurt, de skal kontrolles helst før de bliver til et problem.

Måske er planten ikke et problem for dig - men hvis den en dag graves op og spredes kan den gå hen og blive det!

 

Stop Japansk Pileurt - www.nnkc.dk - mail@nnkc.dk - +45 30233213